top of page

PRÁVNÍ OBLASTI

Právní služby, které klientům poskytuji, mají podobu konzultací a právního zastoupení. Zkušenosti pro svou praxi jsem získala zejména v následujících oblastech.

PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

 • smlouvy na převod a užívání nemovitostí, zejména kupní, darovací a nájemní smlouvy, služebnosti (věcná břemena), přídatné spoluvlastnictví

 • právní služby pro realitní makléře včetně advokátních úschov

 • právní služby pro developery včetně smlouvy o dílo a prohlášení vlastníka

 • podílové spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, družstevní vlastnictví včetně převodů do osobního vlastnictví

 • specifické situace – zajištění přístupové cesty formou nezbytné cesty či jinak, užívání cizí věci (drobné přesahy, přestavek, vydržení)

 • sousedské vztahy

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PRÁVO

 • společné jmění manželů, jeho modifikace a vypořádání

 • vnosy z výlučného majetku

 • uspořádání vztahů mezi rodiči a dětmi 

CIZINECKÉ PRÁVO

 • vízová a pobytová agenda pro cizince z třetích zemí a pro občany EU

 • žádosti o české státní občanství

 • interkulturní mediace

bottom of page