top of page

MEDIACE

Mediace je způsob řešení konfliktu, při kterém do sporu vstoupí nezávislý a nestranný mediátor a podporuje strany v bezpečné komunikaci a ve vyjednávání. Celý proces mediace je striktně důvěrný, a neveřejný, o průběhu se nepořizují žádné záznamy. Jde o tradiční metodu řešení sporů, která má velmi dobré výsledky (s úspěšností kolem 60 až 70 %) a která pomohla vyřešit i složité případy.

Příslušníci řady profesí, včetně té advokátní, se domnívají, že pokud za jednu stranu vyjednávají dohodu, v podstatě provádějí mediaci. Není tomu tak. Podstata mediace leží zcela jinde než v porozumění právním vztahům. Na prvním místě je komunikace stran, vzájemné naslouchání a empatie, a to může nabídnout nestranná třetí osoba, nikoliv zástupce jedné ze stran. Právo sice není v mediaci bez významu, ale je druhotné. Pokud se během mediace dostanou strany do situace, kdy si přejí právní radu, jako mediátor-advokát jim ji mohu na jejich přání a po poučení poskytnout.

Odměna je smluvní (nejčastěji hodinová) a obvykle ji společně hradí strany napůl. Výsledkem mé práce je mediační dohoda, která může být vtělena do soudního smíru a která je pak vymahatelná stejně jako rozsudek.

Mediaci se věnuji již od roku 2012 a jsem členkou IP mediačního centra, kde se zaměřuji také na spory ve franchisingu.

yiranding-yOWUAKYk46Y-unsplash%2520copy_edited_edited_edited.jpg
bottom of page