GreenGlobe - Advokátní a mediační služba

česky | english | русский
Přejít na obsah
ADVOKÁTNÍ A MEDIAČNÍ KANCELÁŘ
Mezi právním poradenstvím a mediací je zásadní rozdíl, byť se obojí používá pro řešení vnějšího konfliktu a obojí směřuje k nalezení rovnováhy. Právo nabízí vytvořená právní pravidla a od jejich použití si slibuje, že bude kýženého cíle dosaženo.

Naproti tomu mediace funguje na zcela odlišných principech, neboť pracuje s lidskými emocemi a jinými právu lhostejnými kategoriemi, jako je například kvalita komunikace, a skrze změnu v této oblasti směřuje ke stejnému cíli, tedy ke změně stávající nevyhovující situace a obnovení rovnováhy neboli pohody.

Pro úplnost - mediací se rozumí řešení sporu za účasti třetí strany, mediátora, jehož role je jasná – pomoci zlepšit komunikaci a urovnat konflikt mezi stranami. Nejedná se o terapii ani soud či rozhodčí řízení. Je diskrétní (neveřejná) a výsledkem může být ústní nebo písemná dohoda, kterou lze případně soudně schválit, pokud si to strany přejí. Pak má dohoda váhu soudního rozsudku.

NÁŠ TÝM
Veronika Otáhalová
Praha

Tel: +420 724 006 510
veronika@greenglobe.cz | office@greenglobe.cz
Veronika Otáhalová
Moje zásady
Podpořit klienta v hledání řešení podle toho, co skutečně daná situace nabízí, ve vnímání sebe i druhého a v rozhodnutí o tom, jak si přeje mít své vztahy uspořádané.

Klient by si měl uvědomovat svou plnou moc a mít naději, že řešení či změna je možná. I právní norma pak může být tím, co mu pomůže jeho cíle dosáhnout.
Přes 20 let pracuji s právem, od roku 1999 v advokacii, od roku 2012 také v mediační praxi, poslední 1,5 roku pak v právním poradenství pro integraci cizinců. Pro podporu své právní pomoci klientům jsem absolvovala řadu neprávních seminářů a tréninků, zejména zaměřených na lepší pochopení klienta, jeho situace a především na mou lepší orientaci v konfliktu. Nepřestane mě bavit to překvapení, které dříme v každém konfliktu. Konflikt je pro mě voláním po změně, určitým tajemstvím, které má být objeveno.
Z hlediska oblastí práva mám zkušenost s autorským právem, stavebním právem, smluvní agendou, právními vztahy k nemovitostem, včetně advokátních úschov a pobytovým právem.
Za významnou zkušenost považuji i sezonní práci na naší zahradě a poli, které se rok od roku rozrůstá a kde se naučím to, co jinde nenajdu.
Richard N. Marinov
Praha

Tel: +420 777 044 764
richard@greenglobe.cz | office@greenglobe.cz
Richard Narinov
Moje zásady
Cílem mediace je najít společné řešení, nikoliv hledat viníka. Je to mimosoudní proces, který je dobrovolný, neveřejný a s účastí neutrálního mediátora.
O mediaci jsem se dozvěděl před více než 10 lety od své kamarádky, která tou dobou procházela úspěšně mediačním školením. Už tehdy jsem se i já hodně věnoval poradenství v oblasti mezilidských vztahů. Mé zaměření v podstatě vždy bylo a i nyní je na mezilidské vztahy, ať už osobní nebo pracovní, na jejich vývoj a možné změny.

Každý z nás už nějaký konflikt zažil a dobře ví, že pod vlivem silných emocí obvykle není možné vidět řešení, natož i jen vnímat toho druhého. Cítím to tak, že konflikt je přirozený a že záleží pouze na tom, jak ho uchopíte. Jako mediátor jsem ve Vašem konfliktu s Vámi a mou předností je vnitřní klid, který si během Vašeho konfliktu zachovávám.

Zaměřuji se na mediaci pro oblast rodinnou (manželské spory, výchova dětí, sourozenecké či partnerské spory) a pro další osobní vztahy, např. kamarádské, sousedské apod.
Příklad z praxe
Přišla klientka s tím, že ji sousedé šikanují, sprostě nadávají jí i dětem a říkají, aby táhli, odkud přišli. Její zadání bylo podat trestní oznámení, ať to řeší policie, a taky určitě to zažalovat u soudu. Pokud spočítám náklady, které by to klientku stálo, jednalo by se o desítky tisíc korun a není vůbec jisté, že zvolená cesta je to, co přinese klientce řešení. Chce totiž mít od sousedů klid. Velmi zevrubně jsme situaci probrali - hluk dětí klientky se nese k sousedům a je to pro ně nesnesitelné. Na společné stěně mají totiž lezeckou stěnu a podobné atrakce. Děti jsou tři a je jim 4-10 let. Také klientka musela před lety trpět, když si v sousedním bytě užívaném pro Airbnb pouštěli turisté porno kanál a bylo slyšet vše. Povedlo se nám se na případ podívat tak, že není viníka a původcem všeho je zeď. Klientka překvapivě potvrdila, že původně mezi jejich byty zeď nebyla a byl to jeden byt, nově zbudovaná zeď je mizerně udělaná a příliš tenká. A další vývoj už byl nasnadě… Někdy stačí jen selský rozum, někdy obyčejná intuice. Někdy nestačí ani právo.
POVINNÉ INFORMACE
V případě, že mezi advokátem při výkonu jeho činnosti a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování advokátních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k subjektu určenému pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je v daném případě Česká advokátní komora (se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ 66000777, elektronická podatelna: epodatelna@cak.cz, internetové stránky: www.cak.cz).

Veškeré ceny za advokátní služby jsou smluvní a jsou předmětem dohody mezi advokátem a klientem vycházející z okolností a předmětu věci. V případě absence dohody mezi advokátem a klientem se ceny za advokátní služby řídí tzv. advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Návrat na obsah